เอามาให้เล่นกันค่ะ

kiyomi

kiyomi

ดู Profile

ไม่ทราบว่าเคยเล่นกันยัง

เอาตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างหน้าข้อที่คุณเลือกมาเรียงกันนะ

1. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?

( I ) ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

(E) ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน. สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

--------------------------------------------------------------------

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?

( S ) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง

( N ) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

------------------------------------------------------------------------

3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)

( T ) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

( F ) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน

---------------------------------------------------------------------

4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?

( J ) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา

( P ) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น

เฉลย

ISTJ - The Duty Fulfiller " ผู้สำเร็จ "

- มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว

- ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้

- ทำงานหนัก, เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง

- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้

- ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

ISTP - The Mechanic " ช่างเครื่อง "

- เงียบ, ชอบผจญภัยและ กีฬา

- ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง

- มองโลกในแง่ดีแต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด

- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี

ISFJ - The Nurturer " ผู้ดูแล "

- เงียบ, ใจดี, มีสติ

- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่

- คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จำคนเก่ง

- เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์

- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

ISFP - The Artist " ศิลปิน "

-เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว

- ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ

- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร, รักขอบสวยของงาม

- เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น

- ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

INFJ - The Protector " ผู้ป้องกัน "

- ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง

- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์

- เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว

- เข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้ง

INFP - The Idealist " นักอุดมการณ์ "

- เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์

- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้ง

- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

- มีความคิดสร้างสรรค์

INTJ - The Scientist " นักวิทยาศาสตร์ "

- ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร

- เป็นผู้นำที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล

- ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป,ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ

- บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

INTP - The Thinker "นักคิด "

- ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง

- ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ

- ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

- เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง

- มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

ESTP - The Doer " ผู้กระทำ "

- เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง

- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์

- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว

- รักสนุก, สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

- ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ

- เบื่อง่าย

ESTJ - The Guardian " ผู้พิทักษ์ "

- มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา

- มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถ, ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ

- ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข

- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

ESFP - The Performer " ผู้แสดง "

- อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี

- มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน

- ไม่ชอบงานประจำ, คิดมากเวลาเครียด

- รักสวยรักงาม

ESFJ - The Caregiver " นักใส่ใจ"

- มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ

- เก่งเรื่องคน , เข้าใจ, สนใจ และ ปรับตามคนได้

- ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง

- รักสงบ และความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น

- อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

ENFP - The Inspirer " ผู้มีแรงบันดาลใจ "

- มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น

- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบให้คนชอบแต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย

- เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ

ENFJ - The Giver " ผู้ให้ "

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ

- ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา

- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง

- มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้าระเบียบ

ENTP - The Visionary " ผู้มีวิสัยทัศน์"

- มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง

- ชอบไอเดียใหม่, ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ

- ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว

ENTJ - The Executive " ผู้บริหาร "

- เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด, พูดต่อหน้าคนเก่ง, ฉลาด, มีความรู้

- เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ,ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง

- แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน

- เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขาม


ได้ ศิลปิน ค่ะ ค่อนข้างตรงมาก
เล่นได้อะไรเอามาบอกกันด้วยนะค่ะ

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย