เอามาให้เล่นกันค่ะ

kiyomi

kiyomi

ดู Profile

ไม่ทราบว่าเคยเล่นกันยังเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างหน้าข้อที่คุณเลือกมาเรียงกันนะ1. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?


( I ) ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่


(E) ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน. สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่


--------------------------------------------------------------------


2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?


( S ) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง


( N ) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น


------------------------------------------------------------------------


3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)


( T ) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ


( F ) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน


---------------------------------------------------------------------


4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?


( J ) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา( P ) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่นเฉลย


ISTJ - The Duty Fulfiller " ผู้สำเร็จ "


- มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว


- ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้


- ทำงานหนัก, เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง


- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้


- ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึกISTP - The Mechanic " ช่างเครื่อง "


- เงียบ, ชอบผจญภัยและ กีฬา


- ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง


- มองโลกในแง่ดีแต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด


- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดีISFJ - The Nurturer " ผู้ดูแล "


- เงียบ, ใจดี, มีสติ


- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่


- คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จำคนเก่ง


- เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์


- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองISFP - The Artist " ศิลปิน "


-เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว


- ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ


- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร, รักขอบสวยของงาม


- เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น


- ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง


INFJ - The Protector " ผู้ป้องกัน "


- ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง


- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์


- เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว


- เข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น


- ไม่ชอบการโต้แย้งINFP - The Idealist " นักอุดมการณ์ "


- เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์


- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น


- ไม่ชอบการโต้แย้ง


- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง


- มีความคิดสร้างสรรค์INTJ - The Scientist " นักวิทยาศาสตร์ "


- ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร


- เป็นผู้นำที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล


- ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป,ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ


- บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดINTP - The Thinker "นักคิด "


- ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง


- ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ


- ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว


- เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง


- มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวนESTP - The Doer " ผู้กระทำ "


- เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง


- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์


- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว


- รักสนุก, สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว


- ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ


- เบื่อง่ายESTJ - The Guardian " ผู้พิทักษ์ "


- มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา


- มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถ, ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ


- ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข


- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่งESFP - The Performer " ผู้แสดง "


- อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี


- มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน


- ไม่ชอบงานประจำ, คิดมากเวลาเครียด


- รักสวยรักงามESFJ - The Caregiver " นักใส่ใจ"


- มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ


- เก่งเรื่องคน , เข้าใจ, สนใจ และ ปรับตามคนได้


- ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง


- รักสงบ และความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น


- อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่นENFP - The Inspirer " ผู้มีแรงบันดาลใจ "


- มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น


- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด


- มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบให้คนชอบแต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย


- เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระENFJ - The Giver " ผู้ให้ "


- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ


- ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา


- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง


- มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้าระเบียบENTP - The Visionary " ผู้มีวิสัยทัศน์"


- มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง


- ชอบไอเดียใหม่, ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ


- ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว
ENTJ - The Executive " ผู้บริหาร "


- เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด, พูดต่อหน้าคนเก่ง, ฉลาด, มีความรู้


- เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ,ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง


- แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน


- เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขาม
ได้ ศิลปิน ค่ะ ค่อนข้างตรงมาก

เล่นได้อะไรเอามาบอกกันด้วยนะค่ะ


Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย