สอบถามค่ะ เกี่ยวกับ KMA perfect make up base

D@inTy

D@inTy

ดู Profile

เราสนใจเบสตวนมกคะ  ไปลองทเคาเตอรมา  พBA นาร ใจดมากๆคะ  

 

เราผวคลำมากอะ nc42 ไปลองสมวงกบสเหลอง  สมวงออดระจางใส  

แตสเหลองออกขาวกวา  พBAเคากแนะนำสเหลองนะคะ  

แตเรากลววอกเลยตดสนใจไมถกวาจะเอาสไหนด  ขอลในเนตนอยเหลอเกน

 

มสาวๆคนไหนเคยใชบาง  แนะนำทนะคะ

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย