Colly pink เห็นผลจริงหรือปเปล่า?

FORFERNS

FORFERNS

ดู Profile

 Colly pink เห็นผลจริงหรือเปล่า?
สาวๆึคนไหนทานแล้วบ้าง ค่ะ?
อยากทราบว่ามันช่วยเรื่อง ผิว ขาว จริงหรือเปล่าค่ะ หรือแค่ ผิวใส ขึ้นค่ะ?

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย