รบกวนสาวๆช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะ เรื่องการนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน

messi nun

messi nun

ดู Profile

4.1 ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันต้องบรรจุในภาชนะซึ่งมีปริมาณ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (หรือปริมาณที่เทียบเท่ากันในหน่วยวัดปริมาตรอื่น) สำหรับภาชนะซึ่งมีปริมาณความจุเกิน 100 มิลลิลิตรจะนำขึ้นเครื่องบินไม่ได้แม้ว่าจะบรรจุของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้เพียงเล็กน้อย
         4.2 ภาชนะที่ใส่ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสที่มีปริมาณความจุไม่เกิน 1 ลิตร (ประมาณ 20X20 ซม.)และสามารถปิดผนึกได้ (Transparent Re-Sealable Plastic Bag) โดยต้องปิดผนึกปากถุงให้เรียบร้อย
       
>>>>>> ข้อ4.2 นี่หมายความว่า ในถุงพลาสติกต้องมีของเหลวที่อยู่ในขวดซึงแต่ละขวดมีปริมาณ 100มิลลิลิตร รวมกันไม่เกิน 1ลิตร .....หรือ.... ในถุงพลาสติกที่มีขนาดความจุไม่เกิน1ลิตร ให้ใส่ได้แค่ ขวดมีปริมาณ 100มิลลิลิตร 1ขวด หรือป่าวคะ รบกวนหน่อยนะคะ ไม่รู้จะไปถามใครดี???

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย