ลิปสีโทนที่ทาได้บ่อยคือโทนชมพูของ U-star และ 4U2 ส่วนโทนแดงที่สดใส ยกให้ Cutepress Goodbye dry lip#14 ค่ะ

Aom Klinthong

Aom Klinthong

ดู Profile