RANKED NO.0 THIS MONTH

ปั๊กกะเป่ายิ้งฉุบ

ปั๊กกะเป่ายิ้งฉุบ

0
ปั๊กกะเป่ายิ้งฉุบ

ABOUT ME

>

ชื่อเล่นว่ากะเอมน่ะจ้า สงไสอะไรหรือมีอะไรสอบถามหลังไมค์ได้เลยจ้า แอดมาที่ facebook แล้ว บอกว่า มาจากจีบันเลยจ้า แอดมาคุยเล่นก็ได้จ้า !!! :'p