JPot

JPot

JPot

ABOUT ME

>

ชื่อ เจ นะค่ะ
เป็นคนร่าเริง ตลก เฮฮา คุยได้ทุกเรื่อง

ชอบเรื่องงานศิลปะ รักงานด้านพิธีการ เเละการเเสดง รวมถึงมีความสามารถในการเต้นค่ะ

ชอบค้นหาข้อมูล เเละอ่านเว็บบอร์ดมากๆ ค่ะ