pooqpiiq

pooqpiiq

pooqpiiq

ABOUT ME

>

เรา ปุ๊กปิ๊ก >< อายุ 27 ปี
เป็นคนผิวสองสี ผิวค่อนข้างแห้ง ชอบแพ้นั้นนี้
สิวผดถามหาตลอด เครื่องสำอางและสกินแคร์ที่ใช้
ต้องมั่นใจว่าอ่อนโยนจริง ถึงจะรีวิว แนะนำและบอกต่อ
เราชอบรีวิว รีวิวทุกอย่าง ยังไงฝากติดตามด้วยน้าา

Contract💬
id: pookiizpiikiiz