Bee Suvisa

Bee Suvisa

Bee Suvisa

ABOUT ME

>

ชื่อ : บี น้าาา
อายุ : 26 ปี
ทำงาน : กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์/ออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งที่รัก : การแต่งหน้า ถ่ายรูป ศิลปะ ทะเล ต้นไม้