Sasina Panichpreechakorn

Sasina Panichpreechakorn

Sasina Panichpreechakorn

ABOUT ME

>

เป็นคนที่รักและสนุกกับการแต่งหน้า ยิ่งถ้าการแต่งหน้าของเราสร้างความมั่นใจให้คนรอบตัวยิ่งทำให้รู้สึกว่าได้โชคสองชั้น^^

HIGHLIGHT STORY

ภูมิใจนำเสนอ