pim1101

pim1101

pim1101

ABOUT ME

>

ผู้หญิง ตัวกลม ชอบกินนม ขนม และชีสสสส คลั่งเครื่องสำอางที่สุด ที่บ้านหรอลิปสติกมีกี่แท่งไม่อยากนับ เพราะนับไม่หมดหรอกยูว์^^
Line : pimhappyjung