Jaam Girls

Jaam Girls

Jaam Girls

ABOUT ME

>

Don’t Call Us Beauty Bloggers Because We’re BEAUTY ENTERTAINERS!

“JAAMGIRLS” อ่านว่า จ้าม-เกิร์ล
“จ้าม” ย่อมาจาก “จ่ำม่ำ”

ฉะนั้น ความหมายของ “จ้ามเกิร์ล” คือ
ตัวแทนของสาวอ้วน ผู้ชื่นชอบเมคอัพ
หลงใหลแฟชั่น และรักการกิน การเที่ยว
ขอให้ได้เต๊าะได้แอ๊วผู้ชายก็ Happy :)

ไม่จัดประเภทตัวเองว่าเป็น Beauty Bloggers
เพราะไม่ได้สวยจัด! เลยขอจัดหมวดหมู่ตัวเองเป็น
“BEAUTY ENTERTAINERS”

ไม่เน้นขายสวย แต่เน้นสร้างความสุข :))