RANKED NO.0 THIS MONTH

LadyPanda

LadyPanda

0
LadyPanda

ABOUT ME

>

เป็นคนบ้าตุ๊กตามากกกก
แล้วก็ชอบสะสมลิปสติกโทนส้ม คอรัลกับสีธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจ ถึงแม้ว่าแม่จะบ่นและสั่งห้ามมากเท่าไหร่ ก็ยังต้องแอบสอยลิปที่กรี๊ดมา รักคอนซีลเลอร์และขาดน้องคอนไม่ได้