NtchsCHXX

NtchsCHXX

NtchsCHXX

ABOUT ME

>

ชื่อ ชาช่า ค่ะ

จีบันคือบ้านแรก ที่ทำให้ช่ารู้จักการแต่งหน้า
หลังจากห่างหายจากการตั้งกระทู้ไป 2 ปี
ก็ขอกลับมาตั้งกระทู้อีกครั้ง รอบหน้าจะมาหลากหลายรูปแบบ (มาถี่ๆ และบ่อยมาก)

นอกจากความสวยความงาม ก็ขอพ่วงด้วย กระทู้ปลุกพลังบวก และอื่นๆอีกมากมาย หวังว่าทุกคนจะติดตาม ให้คำแนะนำ หรือ ติชม นะค่ะ

รัก ชาช่า

HIGHLIGHT STORY

ภูมิใจนำเสนอ