ladynewlook

ladynewlook

ladynewlook

ABOUT ME

>

ปกติคนเราจะจดจำด้วยสมอง แต่จะมีคนพิเศษเท่านั้น ที่เราจะจดจำเค้าด้วยหัวใจ...