RANKED NO.0 THIS MONTH

barbie_stitch

barbie_stitch

0
barbie_stitch

ABOUT ME

>

ชื่อ "อ้อ" ค่ะ... รักการแต่งหน้าเป็นชีวิตจิตใจ แต่ก็ตื่นเช้ามาแต่งไปทำงานไม่ทันทุกที เลยไปแบบหน้าโล้นๆ
ตอนนี้ทำงานแถวอโศกค๊า..