EVENT

19 - 25 Jun
ชั้น M ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์
17 - 29 Jun
ลานกิจกรรม ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์)
11 - 15 Jun
ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ย่านราชประสงค์)
3 - 9 Jun
M Hall ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ย่านราชประสงค์)
28 - 29 May
ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ย่านราชประสงค์)
10 - 30 Apr 2019
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้