EVENT

4 - 6 Dec 2020
บมจ.ไอซีซี ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 (ถ.พระราม 3 ซอย 29)
1 - 6 Dec 2020
ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
24 Oct - 24 Nov 2020
JWD Art Space จุฬาลงกรณ์ ซอย 16
16 - 20 Oct 2020
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (BCC Hall) ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว