“ชาย หญิง สิ่งสมมุติ” นิทรรศการแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางเพศ


  • May 17, 2018
  • 10:00 - 18:00
  • Musem Siam
“ชาย หญิง สิ่งสมมุติ : Gender Illumination” นิทรรศการเพื่อความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลากประเด็น อาทิ ค่านิยมทางสังคม ความรัก กำลังใจ ประวัติศาสตร์การต่อสู้ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ และเปิดกว้างในทัศนคติด้านเพศกับตนเอง บุคคลรอบข้าง ตลอดจนคนในครอบครัว ผ่านโซนจัดแสดงที่ครอบคลุมพื้นที่ 715 ตารางเมตร อาทิ โซน “ฉากชีวิต” ที่รวบรวมวัตถุจัดแสดงกว่า 100 ชิ้น โซนปลดล็อกมายาคติทางเพศ โซนห้องน้ำไร้เพศกับความเท่าเทียม โซนประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โซนหลังเวทีสัมผัสประสบการณ์การแปลงโฉมเป็นเพศอื่นๆ ฯลฯ

นิทรรศการ “ชาย หญิง สิ่งสมมุติ : Gender Illumination” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2561 วันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 หรือ www.museumsiam.org