อบรมเชิงปฏิบัติการ "Cosmetic Recipe Workshop"


  • Jul 5, 2018
  • 13:00 - 16:00
  • หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"Cosmetic Recipe Workshop"
ในระหว่างวันที่ 5 - 8 ก.ค. 2561

ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 คอร์สที่น่าสนใจดังนี้
1. Facial Essence Serum and Oils Recipes (เอสเซ้นซ์ เซรั่ม และน้ำมันเพื่อผิวสวย)
วันพฤหัสบดีวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
2. Perfume Creation Application (เพราะความหอมออกแบบได้)
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
3. Basic Cream and Lotion Recipes (ครีมและโลชั่นขั้นพื้นฐาน)
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
4. Lip Art (การออกแบบสีลิปสติกและการทำลิปเบื้องต้น)
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

>>> อัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ <<<<
- ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 (Early Bird Rate)
คอร์สละ 3,500 บาท
2คอร์สขึ้นไป คอร์ส ละ 3,000 บาท/ท่าน

- ชำระค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 8 มิถุนายน 2561
คอร์สละ 4,500/ท่าน
2คอร์สขึ้นไป คอร์สละ 4,000 บาท/ท่าน

ลงทะเบียนออนไลน์ >>>
https://docs.google.com/forms/d/13gLI9PKwE3W8H6mydQfxPt5ASdZwxQFX6jPOJlmPb54/viewform?edit_requested=true

สามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561

::::: ลงทะเบียน/สอบถามรายละเอียดได้ที่ ::::
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
* โทรศัพท์ 053-6916386
* มือถือ 089-2256558
* LINE ID : academic.mfu