ข่าวสำหรับสาวใจบุญชวนร่วมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ จ้า


  • Mar 16, 2019
  • 10:00 - 14:00
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
สวยใจบุญ สาวๆ คนไหนที่อยากบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และดวงตา
ก็สามารถไปบริจาคกันไปแล้วที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เพราะเขาร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และดวงตา  เพื่อสนับสนุนการใช้โลหิตให้เพียงพอต่อการดูแลรักษา และรณรงค์ให้บริจาคอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยกำหนดให้มีขึ้นในทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตลอดปี 2562 ตั้งแต่เวลา10.00น. – 14.00 น.บริเวณชั้น 6 หน้า Fitness First ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ นะจ๊ะ ใครสนใจก็ไปกันได้ จะชวนหรือบอกต่อ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ด้วยก็จะยิ่งได้บุญด้วยน้า