มันมีเส้นกั้นบางๆระหว่างสไตล์กับสติ แต่ตอนนี้ชั้นไม่มีทั้ง 2 อย่าง

พุงนำนม

พุงนำนม

ดู Profile