เมื่อเราค้นพบกล่องของที่สั่งสามเดือน แต่ลืมไปว่าสั่งมา เก็บจนลืมของจริง!!! วางทิ้งไว้สามเดือนโดนของต่างทับไว้มองไม่เห็น พึ่งได้แกะก็วันนี้😅

Call me BT

Call me BT

ดู Profile