ถ้าเป็น Robot ได้ ก็คงไม่ต้องมากลัว Covid-19 อยู่แบบนี้😂🤖

BOMb sj

BOMb sj

ดู Profile