ในวันที่อากาศแย่ๆ ก็ยังมีหน้าตากับผมนี้แหลัที่ยังดีอยู่

Laoied Laoied

Laoied Laoied

ดู Profile