กำลังจะไปทำพาสปอตที่กระทรวงวัฒนธรรมไม่ทราบว่าเปิดทุกวันเหรอป่าวคะ พอดีอยู่ต่างจังหวัดว่าจะมาทำวันอาทิต

ทำพาสปอตอยากทราบวันทำงานว่าทำทุกวันป่าวคะ

โดยปกติจะปิดในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นะคะ และไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดไหนคะ? เพราะมีสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัดหลายจังหวัด จนเกือบจะครอบคลุมภูมิภาคเลย รายละเอียดไม่มีเลย ไม่รู้จะแนะนำอย่างไงดี เอาเป็นว่าให้ข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานหนังสือเดินทางต่างๆ ไว้ให้ติดต่อกันเองนะ ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร "บางนาฮอลล์" (ด้านข้างศูนย์การค้า) บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9
โทรศัพท์ 0-2383-8402-4 โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8124

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ 0-2245-9439 โทรสาร 0-2245-9438

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

สำนักงานหนังสือเดินทางชัวคราว จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร 056-233-452

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-301-706-9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลองเลือกสถานที่ที่ใกล้บ้านที่สุด เพราะเราต้องเดินทางไปด้วยตนเองในวันทำการ ใช้เวลาทำไม่นานหรอกค่ะ แต่อาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันในการรอเข้าคิว ถ้าทำงานก็อาจจะต้องลางานทั้งวันเลย และถ้าไม่มีเวลามารับเล่มด้วยตัวเอง แนะนำให้ส่งทางไปรษณีย์ แต่ที่อยู่จัดส่งต้องมีคนอยู่รับที่บ้านตลอดเวลา

และอีกอย่างถ้าเลือกไปทำที่ กรมการกงสุล หรือ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า และ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ทางอินเตอร์เน็ต ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 2 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน โดยไม่นับวันหยุดทำการ ได้ที่ http://www.consular.go.th/

โชคดีค่ะ

เอ่อ.....งงอะว่า จะไปทำพาสปอต ที่กระทรวงวัฒนธรรม หรอค่ะ

ตอบแทนให้ คือ จขกท จะไปทำพาสปอร์ตที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สาขาปิ่นเกล้าที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) ซึ่งเป็นตึกเดียวกับกระทรวงวัฒนธรรมนะค่ะ ไม่ใช่เข้าไปทำทำพาสปอตที่ในกระทรวงวัฒนธรรม

สตภ. พิจราณาผ่านแล้วตั้งแต่ 15-2-56 แต่ยังไม่ได้ไปทำพาสปอร์ต ไม่ทราบว่า ไปทำพาสปอร์ต ได้เลย หรือไม่ อย่างไง สาธุ....

แสดงความคิดเห็น

Incorrect please try again