ยาย้อมผมแบบโฟม

7 years ago
4
 ปัจจุบันใช้ Palty อยู่ แต่มีน้องๆ แนะนำกันว่า มีอีกยี่ห้อหนึ่ง Liese จากญี่ปุ่นดีเหมือนกัน ให้นำ้ยาเยอะกว่า แล้วก็ใช้ง่ายกว่า 
แล้วก็มีจากเกาหลี etude อันนี้วิธีใช้เหมือนแชมพู เลยอยากสอบถามสาวๆ จีบันที่เคยใช้ค่ะ ว่า อันไหนดีกว่ากัน