การเล่นเกมส์ชิงของรางวัล

8 years ago
3
คือ ผมได้ร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลจากทางเว็บไซต์ จีบัน  แล้วผมก็ได้รับรางวัลซึ่งจะส่งมาถึงที่บ้าน  ไม่ทราบว่าอีกกี่วัน ของจะส่งมาถึงที่บ้านอะครับ  ประมาณกี่วันคับ