เรียนแฟชั่น ดีไซส์ที่ไหนดีคะ

8 years ago
13

อยากทราบว่าระหว่างบุนกะ http://www.bunkafashion.com ชนาพัฒน์ http://www.chanapatana.com

ไพลิน http://www.pailinfashion.com และ ตักศิลา http://www.taxilafashion.com แต่ละที่มีภาพลักษณ์อย่าง

ไร