แจ้งข่าว!!!!!ลดราคาชุดชั้นใน

8 years ago
5

วันที่ ๒๒ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
มหกรรมครบรอบ ๕๐ ปี ของชุดชั้นในจินตนา
ลดพิเศษเพียงตัวละ ๕๐ บาท (เฉพาะรุ่น)
ณ โรงงานจินตนา
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕


และ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม -  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ลดราคาพิเศษ ของ ชุดชั้นใน ซาบรีน่า
ณ โรงงานซาบรีน่า
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕