เที่ยวบิน : เชียงใหม่-อินซอน

8 years ago
2

อยากไปเที่ยว บ้านเพื่อน ที่ซอนนัมค่ะ
แต่ไม่เคย ไปต่างประเทศ เห็นว่าเชียงใหม่มีบินตรง

-ค่าเครื่องเท่าไหร่ค่ะ
-ค่าภาษีน้ำมัน + สนามบินแพงใหมคะ

แล้วต้องทำตัวยังงัยที่สนามบินที่เกาหลีค่ะ
กลัวเค้าไม่ให้เข้าประเทศน่ะ

เพื่อน ๆ ใครเคยบ้างค่ะ