(((นอกเรื่องค่ะ)))มีคนชวนให้สมัครเป็น นักธุรกิจแอมเวย์ค่ะ

8 years ago
10

มีคนรู้จักชวนให้สมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ค่ะ สมัคร 900 มีสิทธ์ซื้อสินค้าแอมเวย์ในราคาที่ลดสูงสุด 25-60%

แต่ถ้าสมัตรเป็นสมาชิกอย่างเดียว ค่าสมัคร 100 บาทค่ะ จะลดราคาสินค้า 25% ค่ะ


เราจะสมัตรแบบไหนดีค่ะ หรือว่าเราไม่ควรจะสมัครแอมเวย์

ธุรกืจแบบนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างที่เราควรจะทราบบ้างค่ะ
ขอบคุณค่ะ