เรื่องวันสมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง

8 years ago
4
        ตอนนี้หนูพึ่งจบม.6 กำลังจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หนูอยากถามผู้มีประสบการณ์ว่า วันที่ไปสมัครเรียนควรใส่ชุดอะไรคะ ชุดนักเรียน หรือใส่ชุดนักศึกษาไปเลย ช่วยแนะนำด้วยนะคะ