ทำไง ให้หน้าหาย จากรอยแดง (สิว)

9 years ago
36
หน้า ขาว และ เห็น  รอย แดง  จาก สิว

ทำไง  บ้าง ค่ะ ถึง จะ หาย

เวลา แต่ง หน้า ไม่ ค่อย  ชอบ ลงรองพื้น ค่ะ

ชอบ แต่ง เฉพาะ ตา (ดำ)

ขอคำ ปรึก ษา ด้วย ค่ะ