เห่อ Violet voss eye shadow 20สี เชิญมุงคะ

6 months ago
5

สีเรียงจากNYC ไป MARS คือแถว1 จะเป็นรูปล่างสุดนะคะ การสวอชคือ2แถวจะสวอช1แขน

มีทั้งหมดสี่แถวนะคะ สีติดดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ