ทำความรู้จักพระราชอาคันตุกะ และความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ ที่จะมาร่วมถวายพระเพลิงฯ

5 months ago
36

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ วันที่ 26 ต.ค. 60 มีแขกบ้าน แขกเมือง เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก รวมถึงพระราชอาคันตุกะที่มีความสัมพันธ์อันดีกับราชวงศ์ไทย จะมีพระองค์ไหน จากประเทศอะไร เดินทางมาบ้าง แคนดี้จะมาทยอยอัพเดทกันเรื่อยๆ