มีใครนั่งรถไฟฟ้าไม่เป็นบ้าง อ้าวววเยอะมือขึ้น

9 years ago
11
....ยอมรับมาซะดีๆ หุหุ
เราเปงคนนึงแหละนี่นั้งไม่เปนแถวบ้านไม่มีอยู่แถวสุขา3 นู่นแน่ะ