วิธีเลือกสี คอนซีลเลอร์ครับ

4 years ago
4
ถ้าทาใต้ตา ควรสว่างกว่าผิวหรือพอดีผิวดีครับ
ถ้าปิดรอยแดงๆที่หน้าควรสว่างหรือพอดีกับผิวครับ