วิศวกรรมโลจิสติกส์ คือเรียนเกี่ยวกับอะไรใครรู้บ้าง

9 years ago
37
โลจิสติกส์ คืออะไรใครรู้บ้าง ช่วยอธิบายหน่อย เรียนยากไหมและเวลาเรียนจบมาจะทำงานเกี่ยวกับอะไร และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไหม