มีใครเคยกิน Fuco pure บ้าง ???

5 years ago
2
ช่วงนี้เห็นกระแสผลิตภัณท์ลดย้ำหนัก Fuco pure เยอะมากเลย บอกว่าเป็นผลิตภัณท์อยากอเมริกา
ช่วงนี้น้ำหนักเยอะมาก จนที่บ้านบ่น T_____T
มีใครเคยกินบ้าง แล้วผลลัพธ์เป็นไง