สอบถามกระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินค่ะ

4 years ago
3

คือกำลังจะขึ้นเครื่องครั้งแรกค่ะ เรามีน้ำหอม ครีมต่างๆมากพอสมควร จึงประสงค์จะนำกระเป๋าโหลดใต้ท้ิงเครื่ิงค่ะ

 

คำถามคืิอ : ไม่ทราบว่ากระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง กำหนดขนาดมั้ยค่ะ คือกระเป๋าเรามันใบเล้กนะค่ะ สุงจากพื้นถึงแค่เข่าเอง เป้นกระเป่าล้อลากค่ะ  

 

สอบถามเพิ่มอีกนิด : เราบินนกแอร์ลงดอนเมืองค่ะ พอเครื่องลงดอนเมืองแล้ว จะไปรอรับกระเป๋าตรงไหนยังไงค่ะ นานมั้ย

 

 

ขอบคุณค่ะ