เทคนิคการเกล้าผมด้วยตัวเอง

9 years ago
6
ไปเจอมา ถ้ารู้แล้ว ขออภัยนะจ้ะ

http://www.handbtoday.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5335025&Ntype=3

เราตั้งถูกห้อง หรือเปล่า เห็นว่า เป็น Howto