How-to พลอย เฌอร์มาลย์ inspired จร้า

5 years ago
10
 ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะจร่ะ ^^ ได้ติดตาม จีบันมาสักระยะแล้วจร้า ชื่่นชอบกับการที่ีมีคนสนใจในเรื่องเดียวกัน มาแลกเปลี่ยน และแชร์ ไอเดียในการแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆให้แก่กัน 
    วันนี้มีโอกาส เลยอยากแลกเปลี่ยนและแชร์เทคนิคการแต่งหน้าบ้างจร้า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยสำหรับการทำ How-to ถ้ามีอะไรผิดพลาด จะพยายามแก้ไข ใน Howto ตัวต่อๆไป แล้วกันนะจร่ะ ^^
วันนี้จะขอเสนอเป็น mini how-to นะจร่ะ หวังว่าจะมีสาระกับเพื่อนๆในจีบัน ไม่มากก็น้อย จร้า ^^
ถ้ามีโอกาส รับรองจะมาแชร์ให้เพื่อนชมอีกแน่นอนจร้า เน้น บันเทิงนะจร่ะ อย่าชีเรียส เน้อ ^^