เช็คสถานะ พัสดุ Online

9 years ago
10
เอามาฝากเผื่อเพื่อนๆ น้องๆ คนไหนยังไม่ทราบนะคะ เช็คสถานะพัสดุ Online

บริการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการในการตรวจสอบสิ่งของ คือ

 
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ในประเทศ

 
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ในประเทศ
 
โลจิสโพสต์
 
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ระหว่างประเทศ
 
พัสดุไปรษณีย์ ระหว่างประเทศ

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

เพียงกรอกหมายเลข EMS หรือ หมายเลขลงทะเบียนที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน จะสามารถเช็คสถานะของพัสดุได้ทุกขั้นตอนการทำงาน - ชื่อผู้รับปลายทางกันเลยทีเดียว