ใครเคยตรวจมะเร็งปากมดลูกบ้างคะ

6 years ago
4
เนื่องจากเรายังไม่ได้แต่งงาน

แล้วมีผู้ใหญ่บอกว่าเราควรไปหาหมอ

เพื่อฉีดยาป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะ

เลยอยากทราบว่ามีใครเคยตรวจและไปฉีดยามาบ้างคะ

แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ

โรงพยาบาลไหนด้วยนะคะ

(อายุ 25 ปี)