จะซื้อโน๊ตบุคใหม่ ของอะไรดี

6 years ago
29
ตามหัวข้อเลยคะ

แก้ไขข้อความ

*****  เราเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้เขียนโปรแกรม เล่นเกมส์ ซ่ะส่วนใหญ่
     โน๊ตบุคเก่้า ใช้ acer เครื่องอืดตลอดคะ