งานที่เซเว่น เงินเดือนเท่าไร

6 years ago
173
 อยากถามเพื่อนๆว่างานที่เซ่เว่น ได้เงินเดือนเท่าไรค่ะ

พอดีว่าจะไปฝึกงานอ่ะค่ะ